Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 14 Март 2024, 16:34
Валидно до:
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 126 Последна промяна: 16:35:31, 29 Февраля 2024