Съобщение за изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.820.1314 и 07079.820.1316 по КК на гр.Бургас, в кв.72 по плана на разширението на кв.Сарафово

Публикувано на: Вторник, 30 Април 2024, 14:18
Валидно до:
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 206 Последна промяна: 14:19:30, 30 Апреля 2024