Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижим

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху…

Прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. „Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен П

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. "Меден рудник” до блок 425 в съответствие с…

Прочетете повече

"Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в община Бургас.”

Община Бургас, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви отправя покана да представите  Оферта за изпълнение на следната поръчка: "Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на мобилна станция за контрол…

Прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”- №93-00-1523/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени…

Прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I"

ОБЩИНА  БУРГАС, ДОКУМЕНТАЦИЯ относно: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.4-03/2008: ”Подкрепа за изграждане и укрепване…

Прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. „Димитър Димов” до укритието за наблюдение на птици при „Атанасовското езеро”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов” до укритието за наблюдение на птици при "Атанасовското езеро”.     2009 г    

Прочетете повече

„Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в община Бургас”

Община Бургас, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви отправя покана да представите  Оферта за изпълнение на следната поръчка: "Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на мобилна станция за контрол…

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. „Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. "Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция…

Прочетете повече

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи – СМР за обекти:

"Изпълнение на строителни и монтажни работи -СМР за обекти: ЛОТ 1 - Изпълнение на СМР за обект: ОУ "Елин Пелин"ЛОТ 2 - Изпълнение на СМР за обект: ПГСАГ "Кольо ФичетоЛОТ 3 - Изпълнение на СМР за обект: ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"ЛОТ 4 - Изпълнение на СМР за…

Прочетете повече