Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на аплик

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за сключван рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по…

Прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.    2009 г.

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантс

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за…

Прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгр

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгради в УПИ ІІ – 958,959…

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпъ

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция…

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница", град Бургас"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ   І. Описание на предмета на поръчката. 1. Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на окончателен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и  планове…

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: „Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. „Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: "Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. "Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6,…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ с предмет: "Изграждане на канализация в кв. "Долно Езерово" и канална помпена станция с тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води - Бургас"

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на канализация в кв. "Долно Езерово" и канална помпена станция с тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води - Бургас" Проект № 58111-100-291 "Изграждане на канализация в…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кух

СЪОБЩЕНИЕ           Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла № 3, Детска ясла № 5, Домашен социален патронаж,…

Прочетете повече