Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкре

         СЪОБЩЕНИЕ              Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал. Г. Куджакафалията" - гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №…

Прочетете повече

Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в УПИ V, кв. 18 по плана на зона „А”, ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, във връзка с чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А”, ж.р. "Меден Рудник”, гр.…

Прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни…

Прочетете повече

Покана от "Бургасбус" ЕООД за представяне на оферти за възлагане на малка обществена поръчка: Сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г.

ПОКАНА от общинската фирма "БургасБус"ЕООД за представяне на оферти при възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл.2, от НВМОП. Кратко описание на поръчката: Целта на процедурата е сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. на "Бургасбус" ЕООД гр.Бургас.   Вижте повече приложения файл:

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА Поръчка за “Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и югоизточния планов район."

П О К А Н А На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас Ви кани да подадете оферта за малка обществена поръчка с предмет " Анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за…

Прочетете повече

„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.; 3. Обяд; 4. Подкрепителна закуска в 16:00ч.;

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията" - гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.;…

Прочетете повече

Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР за обекти - ЛОТ 1 ОУ "Елин Пелин", ЛОТ 2 ПГСАГ " Кольо Фичето" и ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на строителни и монтажни работи -СМР за обекти:   ЛОТ 1 - Изпълнение на СМР за обект: ОУ "Елин Пелин" ЛОТ 2 - Изпълнение на СМР за обект: ПГСАГ "Кольо Фичето ЛОТ 3 - Изпълнение на…

Прочетете повече

„Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгради в УПИ ІІ – 958,959 в кв. 13, кв. Акациите по плана на гр. Бургас и в УПИ

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгради…

Прочетете повече

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кухня, НПО, ЦДГ №20 „Златното ключе”, ОДЗ №3 „Звънче” и ЦДГ №28 „Детелина” на тер

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кухня, НПО, ЦДГ №20 "Златното ключе",…

Прочетете повече