Общественные заказы - профиль покупателя

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове

    Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:  "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове както следва:      ЛОТ 1 СОУ "Димчо Дебелянов", СОУ "Йордан Йовков" "Хр.Ботев"-кв.Сарафово ОДЗ №7"Райна Княгиня"    ЛОТ 2 ОУ "Бр.Миладинови", ОУ "П.К.Яворов"…

Прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 „Звездица”, град Бургас ."

І. Описание на предмета на поръчката.1. Предмет на малката обществена поръчка: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ № 1 "ЗВЕЗДИЦА"- ГР. БУРГАС".2. Обособени позиции: няма3. Възможност за представяне на варианти в офертитеНе се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.   За повече информация вижте приложените файлове:

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 „Морска звезда", в ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас, съгласно техническито описание, неразделна част от документацията"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас, съгласно техническито описание, неразделна част от документацията", че ценовите оферти…

Прочетете повече

„Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота:

ОБЩИНА БУРГАСПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАПредмет на обществената поръчка: "Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота: ЛОТ 1 - Подмяна на стара амортизирана дограма с нова от PVC профил за обект:…

Прочетете повече

Съобщение до закупилите документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от д

При изготвяне на офертата за кандидатстване, участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията" следва да имат предвид, че избраният изпълнител се задължава, при възникване на…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска фун

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево -…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територи

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на Община Бургас.…

Прочетете повече