Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева", че ценовите оферти на допуснатите до участие…

Прочетете повече

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: „Разширение на ЦДГ №17 „Раковина” - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас”.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас". Уведомяваме Ви, че на 16.05.2009 год. / Събота/ от 11,00 часа, в сградата на Община Бургас, ул." Александровска" №26, стая №…

Прочетете повече

"Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас."

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета" 2009 г.

Прочетете повече

"Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас."

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" 2009 г.

Прочетете повече

Извършване на консултантска услуга ..."Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас",

ОБЩИНА БУРГАС обществена поръчка с предмет "Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240…

Прочетете повече

"Подобряване естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас"

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на малка обществена поръчка за обект "Подобряване естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас" Община Бургас,2009 г.

Прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ГР. БУРГАС”

  ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС".   2009 г. Вижте повече прикачения файл /Документация/:

Прочетете повече

"Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас". 2009 г.

Прочетете повече