ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

На 21 октомври 2022г. ще се проведе среща за обществено обсъждане на проект за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и

Прочетете повече