О Б Щ И Н А Б У Р Г А С НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: "Главен експерт" в Дирекция “Строителство“ “, Отдел "Строителств

Сряда, 5 Април 2023
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1105 Последна промяна: 09:53:22, 05 Апреля 2023