О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. “Александровска” № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1377/05.05.2023 год. на Кмета на Община Бургас ОБЯВЯВА КО

Понеделник, 15 Май 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2145 Последна промяна: 13:42:17, 15 Мая 2023