Oбщина Бургас в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европе

Четвъртък, 18 Май 2023
Публикувано от: Богдана Маринова

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1235 Последна промяна: 13:33:50, 18 Мая 2023