ОБЯВЛЕНИЕ по проект BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет, Програма "Развит

Вторник, 2 Януари 2024
Публикувано от: Богдана Маринова

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1685 Последна промяна: 14:24:52, 03 Января 2024