Описание доступной среды на территории муниципального образования

Звукови сигнализатори, указващи вход на сграда

Устройството се монтира над входа на съответната сграда с цел насочване на човек със зрително увреждане при придвижването му без помощта на придружител. Устройството се намира в режим "Готовност", т.е. Не издава сигнал. При приближаване на приблизително 20 метра до съответната сграда, устройството се активира чрез пулта за управление и издава звуков сигнал за около 60 сек.. При необходимост устойството може да бъде активирано отново веднага след спиране на сигнала.

информация

информация

Изграждането на интегрирана система от звукови сигнализатори на територията на Община Бургас осигурява необходимата възможност за безопасно и бързо придвижване на хора с нарушено зрение с цел задоволяване на техните потребности и водене на активен социален живот, като в същото време не нарушава дейността и спокойствието на останалите участници в обществото, незасегнати от този проблем. Тя включва основните обществени сгради и кръстовища, които изпълняват основните обществени услуги на територията на Община Бургас.
Системата включва 3 типа устройства:
1. звукови сигнализатори, указващи вход на сграда;
2. звукови сигнализатори, указващи зелен сигнал на светофарна уредба;
3. пулт за управление;

Звукови сигнализатори, указващи зелен сигнал на светофарна уредба

Звукови сигнализатори, указващи зелен сигнал на светофарна…

Звуковите сиганализатори за указване на зелен сигнал на светофарна уредба се мотират на основните кръстовища, където е разрешено пресичането на пешеходци. Целта е осигуряване на безопасно придвижване при необходимост от пресичане на пътни артерии на лица с нарушено зрение, когато не изполват услугите на асистент. При работеша светофарна уредба, устройствата се намират в режим "Готовност". При достигане до съответното кръстовище, човекът с нарушено зрение задейства звуковия сигнализатор чрез пулта за управление. При зелен сигнал в определената посока на движение, се задейства звуковия сигнал, осигурявайки сигурно пресичане.

Пулт за управление

Пулт за управление


Пултът за управление се използва за задействане на указаващия сигнал на двата типа звукови сигнализтори. Обхватът на пулта е около 20 метра. За целта човекът със зрително увреждане е необходимо да натисне големия бутон на горната страна на пулта. Звуковите сигнализатори могат да бъдат активирани и с помошта на други видове дистанционни управление, раоботещи на честота 433 MHz..

Списък на обществените сгради на територята на Община Бургас, снабдени със звукови сигнализатори за указване на вход в помощ на хората със зрителни увреждания

Сграда Адрес на входа, където е монтиран звуков сигнализатор
Сгради на Община Бургас  
1. Общинска администрация ул. "Александровска" 26 - Централен вход - Център за администратияно обслужване
2. Общинска администрация ул. Конт Андрованти" ( бива сграда на Нармаг)
3. Общинска администрация ул. "Шейново" 24
4. Младежки културен център ул. "Гладстон" 47
5. Сграда "Местни приходи от данъци итакси  и реклама" ул. "Александровска" 83
6. Териториална дирекция "Приморие" ул. "Александровска" 83
7. Териториална дирекция "Зора" ул. "Перущица" 67
8. Териториална дирекция "Освобождение" К-с "Славейков" до бл. 49
9. териториална дирекция "Изгрев" К-с "Зорница", бл. 47 южно крило
10. Териториална дирекция "Възраждане" К-с "Меден рудник: до бл. 426
11. Териториална дирекция"Долно езерово" кв. "Долно езерово", ул. "Захари Стоянов" 
12. Билетен център ул. "Александровска" 106
Държавна администрация  
13. Областна администрация Област Бургас ул. "Цар Петър" 1 ( вход от страна на хотел "Бургас")
14. ТД НАП ул. "Александровска"
15. Регионално управление "Социално осигуряване" бул."Стефан Стамболов" 126
16. Дирекция "Социално подпомагане" К-с "Братя Миладинови" бл. 42
17. Дирекция "Бюро по труда" ул. "Перущица" 67
18. Регионална служба по заетостта ул. "Перущица" 67
19. Дирекция "Инспекция по труда" ул. "Шейново" 24
Съдебна власт
20. Бургаски окръжен съд ул. "Александровска" 101
21. Агенция по вписванията пл. "Жени Пачева" 1
Транспорт и съобщения  
22. Централна жп. Гара Гаров площад - вход ул "Иван Вазов" - вход перон
23. Автогара "Запад" До магазин "Била 1"
24. ТП "Български пощи" Ул. "Цар Петър" 2
Бюра за социално обслужване  
25. Сектор "Обслужване на хора с увреждания" К-с "Братя Миладинови", бл. 57 между вх. 1 и вх. 2
26. Бюро за социално обслужване "Приморие" ул. "Александровска" 83
27. Бюро за социално обслужване "Зора" ул. "Перущица"67
28. Бюро за социално обслужване "Освобождение" К-с "Славейков" бл. 49 паетер
29. Бюро за социално обслужване "Изгрев" К-с "Изгрев", бл. 52 партер
30. Бюро за социално обслужване "Възраждане" К-с "Меден рудник", бл. 452 партер
31. Бюро за социално обслужване "Възраждане 2" у. "Роден край" 13
32. Бюро за социално обслужване "Възраждане 3" ул. "Чаталджа" 49
33. Бюро за социално обслужване "Горно езерово" у. "Дружба" 33
34. Бюро за социално обслужване "Долно езерово" ул. "Загари Зограф" 75
Лечебни заведения  
35. "Многопрофилна болница за активно лечение -Бургас"АД Бул. "Стефан Стамболов" 73 - Административна сграда - Хирургически корпус
36. "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Бургас"ЕООД бул."Демокрация"№86
37. "Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас"ЕООД ул. "Горко" 64
38. "Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар-Бургас"ЕООД ул. "Оборище"89
39. "Областен диспансер за психични заболявания със стационар"Проф.д-р Иван Темков"-Бургас"ЕООД Парк "Езеро"
40. "Диагностично-консултативен център  I -Бургас"ЕООД Бул. "Стефан Стамболов" 73
41. "Диагностично-консултативен център II -Бургас"ЕООД бул. "Демокрация" 94
42.  "Медицински център I - Бургас"ЕООД ул. "Хан Крум" 28
43. "Медицински център II -Бургас"ЕООД К-с "Славейков" до бл. 35
44. "Медицински център III - Бургас"ЕООД К-с "Меден рудник", бл. 408, вх. А
45. "Дентален  център I -Бургас"ЕООД ул. "Александровска" 120
46. "Медико-техническа лаборатория-І-Бургас" ЕООД ул. "Александровска" 120
47. Медицински център "св. Николай Чудотворец" Бул. "Стефан Стамболов" 73
48. Медицински център "с. Георги" ул. "Ванче Михайлов" 1
Култура  
49. Драматичен театър "Адриана Будевска" ул. "Цар Асен 1" 36 А
50. Театър за драма, опера и балет Бул. "Хр. Ботев"
51. Дом на културата "Лукойл- Нефтохим " пл. "Тройката" 1
52. Дом на армията Бул. "Хр. Ботев"47
Социални звена на Община Бургас  
53. Домашен социален патронаж ул. "Иван Богоров" 20
54. Център за социална рехабилитация и и интеграция за хора със зрителни увреждания К-с "Зорница" бл. 47 северрно крило пратер
Други
55. Обществен посредник ул. "Шейново" 24