Персонал

Дирекция "Европейски политики и програми"

Мая Русева - директор на дирекция "Стратегическо развитие"

Отдел „Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции“

Величка Великова - началник-отдел

Ивайло Трендафилов - главен експерт

Мариела Гъркова - главен експерт

Камер Ахмедов - главен експерт

Георги Сакалиев - главен експерт

Боян Попункьов - главен експерт

Кира Данабашева - старши експерт

 

Отдел „Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие“

Антония Дякова - началник-отдел

Зоя Стоянова - главен експерт

Елена Иванова - главен експерт

Малина Стоянова - главен експерт

Йоана Ангелов - главен експерт

Веселина Димитрова - юрисконсулт

Красимир Червенков - младши експерт

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ