Почетные граждане

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

 І. Решения на Бургаските институции - хронология:

 

Протокол №20/19.10.1973г. на Изпълнителен комитет на Градски народен съвет - Бургас

● Статут за удостояване с почетно гражданство и връчване на ключ, почетен знак и флаг на гр.Бургас

 

Протокол №4/14.04.1986г. на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Бургас

● Статут за званието "Почетен гражданин на град Бургас"

 

Протокол №9/21.06.1996г. на Общински съвет - Бургас

● Статут за присъждане званието "Почетен гражданин на град Бургас"

 

Протокол №46/25.06.1999г. на Общински съвет - Бургас

● Допълване Статута за удостояване със званието "Почетен гражданин на Бургас"

 

Протокол №11/24.06.2004г. на Общински съвет - Бургас

● Правилник за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас

 

Протокол №26/23.07.2013г. на Общински съвет - Бургас

● Наредба за символиката и отличията  на Община Бургас

 

ІІ. Удостоени лица със званието Почетен гражданин на град Бургас