Поселения

Административно - териториалното деление на Община Бургас включва 10 кметства и 3 населени места с кметски наместници

 

Име, фамилия Кмет на населено място Телефон Електронна поща
Йордан Йорданов Кмет на гр.Българово 05915/2033 [email protected]
Костадин Георгиев Кмет на с.Равнец 05517/2161 [email protected]
Любомир Узунов Кмет на с.Маринка 05919/2333 [email protected]
Владо Стоянов Кмет на с.Извор 05917/7320 [email protected]
Сотир Йовчев Кмет на с.Твърдица 05919/2303 [email protected]
Исмет Реджеб Кмет на с.Драганово 05518/2243 [email protected]
Емине Сербез Кмет на с.Изворище 05518/2245 [email protected]
Евгения Ботушанска Кметски наместник на с.Брястовец 05518/2244 [email protected]
Димитрина Минкова Кметски наместник на с.Миролюбово 05915/2141 [email protected]
Стефка Аладжова Кметски наместник на  с.Братово 056/580581 [email protected]
Елена Атанасова Кметски наместник на с.Димчево 05519/2319 [email protected]

Кметски наместници