Объявления и сообщения

КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА   Р Е Г Л А М Е Н Т     КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.     На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Р Е Г Л А М Е Н Т…

Прочетете повече