ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Петък, 8 Юни 2012
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.06.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес [email protected].

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 553 Последна промяна: 13:43:08, 08 Июня 2012