Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара – град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понедельник, 27 Августа 2012
Валидно до: Пятница, 12 Октября 2012

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара - град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво) до ул. Крайезерна, с пътен възел при пресичането  на ул. Одрин, естакада над ул. Одрин и ж.п. коловози и временна пътна връзка (непълен възел) с ул. Крайезерна" - втори и трети етап"

Бургас, 2012 г.

Документацията за участие може да бъде получена в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26; всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 10 (десет) лв. с вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 (след справка със счетоводството). При поискване от заинтересованото лице Възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето отправило искането.

Документацията се купува до 02.10.2012 г.

Оферти се подават до 12.10.2012 г., 16:00 часа

Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2012 г. от 14:00 часа

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00


Дата: 30.11.-0001 / 00:00


Дата: 30.11.-0001 / 00:00


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4159 Последна промяна: 13:27:03, 28 Августа 2012