Eвропейската мрежа за сътрудничество EURES улеснява свободното движение на работна ръка в Европейското икономическо пространство

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Ноември 2012
Публикувано от: Мария Бурулянова

От 2007 г. България чрез Агенцията по заетостта е член на европейската мрежа за сътрудничество EURES, създадена за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското Икономическо Пространство. EURES притежава мрежа от повече от 850 специално обучени съветници - специалисти, работещи в обществените служби за заетост, синдикати или организации на работодателите. Те са в ежедневен контакт помежду си, както и с търсещите работа и работодателите, на които предоставят услугите на EURES.

Целта на EURES е да предостави информация, съвет и услуги за наемане/намиране на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки гражданин, желаещ да се възползва от принципа на свободното движение на лицата.

В България дейността се осъществява от EURES съветници и асистенти, които работят в териториалните поделения на Агенцията по заетостта. Услуги се предоставят на всички, не само регистрираните в бюрата по труда безработни лица.

EURES мрежата в интернет пространството

Създаден е портал, чрез който всеки европейски гражданин има достъп до обявените работни места във всяка европейска страна - http://ec.europa.eu/eures

Обявите, публикувани в EURES портала, обхващат всички работни места, които работодателите заявяват като свободни в националната служба за заетостта на съответната държава. Базата данни се обновява ежедневно. Търсещите работа лица могат да кандидатстват, за обявените в портала работни места като изпратят документите си (обикновено CV и мотивационно писмо) на човека, посочен като лице за контакт в съответната обява. Важно е да се знае, че маркираните със син флаг работни места са обявени за интернационално набиране на работници, т.е. съответният работодател е изявил желание и готовност да приема кандидатури и от граждани на други държави членки на ЕС.

Офертите за работа, обявени от работодатели, изявили желание за наемане и на български работници, се огласяват чрез интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg/eures.

Кандидатите трябва да изпратят изискуемите по офертите документи на посочения електронен адрес. Българските EURES съветници проверяват документите и ги изпращат до работодателите или EURES съветниците, обявили в България работните места. В случай, че сте одобрени, работодателят ще се свърже с вас по телефон или чрез съобщение на посочения в CV-то Ви електронен адрес.

EURES в България

Ежегодно българският EURES екип организира международни трудови борси, като кани работодатели и съветници от различни държави. През месец октомври 2011 г. в гр. Бургас беше проведена международна информационно-трудова борса насочена към работещите в сферата на туризма. В зимните курорти на Австрия заминаха да работят 38 от интервюираните специалисти, а в Германия 10 души. Борсата беше много успешна, поради което през тази година отново ще бъде проведена през октомври месец.

За осигуряване на възможност за работа на българите в чужбина и особено на специалисти освободени от сфери силно повлияни от икономическата криза, Агенцията по заетостта води преговори и подписва междуправителствени спогодби. През месец декември 2011 г. беше подписана Спогодба с Израел за посредничество и временна заетост на гражданите на двете държави. Текстът на Спогодбата, както и Процедурата по нейното прилагане са публикувани на интернет-страницата на Агенцията по заетостта - ww.az.government.bg, рубриката "Международна дейност" - "Работа в чужбина" - "Нормативна уредба"

Актуални възможности за работа чрез EURES

В момента се набират кандидати за временна заетост в Израел в областта на строителството. Очакваната начална дата на заетостта е 01.04.2012 г. Максималният срок за заетост на работниците е 3.5 години. Набират се работници по следните строителни специалности: кофражисти, керамични облицовки по подове и стени, мазилки. /задължителни са познания за четене на строителни планове/. Кандидатите трябва да са на възраст до 43 години. Срокът за кандидатстване е 20.02.2012 г. Документи се подават в дирекции "Бюро по труда".

Кандидатите трябва да имат завършен курс на обучение за строителни работи (доказан с удостоверение или свидетелство) и мин.3 години трудов стаж по специалността или най-малко 5 години доказан трудов стаж по специалността. Работниците, в трудовата книжка на които е записан стаж като строителен работник без да е конкретизирана специалността могат да представят служебна бележка от работодателя, с която се удостоверява изпълняваната специалност.

По-подробна информация може да бъде получена в дирекциите "Бюро по труда"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 513 Последна промяна: 17:28:00, 02 Ноября 2012