Министър Нона Караджова и кметът Николов направиха първа копка на регионалното депо за отпадъци Братово- Запад

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 15 Ноември 2012
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Министър Нона Караджова и кметът Николов направиха първа копка на регионалното депо за отпадъци Братово- Запад

 

"Тази инвестиция ще има положителен ефект както за опазването на околната среда, така и за бизнеса  и икономиката на 8-те общини, партньори  на Община Бургас по проекта". Това заяви  министърът на околната среда и водите Нона Караджова по време на първата копка за изграждането на регионално депо Братово - запад.

Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

На първата копка присъстваха Н.Пр. Харри Салми, посланик на Финландия в България, зам.-министърът на околната среда и водите  Ивелина Василева, кметът на Община Бургас  Димитър Николов, зам.-кметовете  Атанаска Николова и Красимир Стойчев и кметове  от общините - партньори по проекта,зам. областният управител Севдалина Турманова, директорът на РИОСВ Бургас Бойчо Георгиев.

Дипломатът уважи събитието, тъй като един от изпълнителите е финландската фирма Екокем-Палвелу ООД.

"Деветте общини изминаха труден път, но с гордост мога да заявя, че Бургас и регионът са  първенци по реализирането на проекти, финансирани по ОП "Околна среда 2007-2013", каза зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Според нея с изграждането на тази модерна инсталация за преработване на отпадъци ще се спестят много средства от такси  на общините и респективно  на гражданите.

"Надявам се да бъде мека зимата, за да може строителните компании, които работят за изграждането на депото, да си изпълнят ангажиментите в обявеният срок", заяви  кметът Димитър Николов. Градоначалникът използва случая да благодари на останалите осем общини за хармоничното партньорство.

С въвеждането  в експлоатация на депото ще се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъци. При изграждането му  ще се използва проверена финландска технология, разясни зам.-кметът на Община Бургас Атанаска Николова.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

Проектът предвижда изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец,Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от Регионално депо "Братово - Запад", монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции.

Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от над 400 000 души.

 

Депото ще бъде разположено в района на с. Братово, община Камено. Проектните дейности включват изграждане на първа клетка, с обем 450 000 куб. м. и капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци; площадкова инфраструктура и оборудване; възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/год.; съоръжение за компостиране с капацитет 5 000 т/год.; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 50 000 т/год. за строителни и 15 000 т/год. За едрогабаритни отпадъци; склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Клетката за депониране ще бъде изпълнена така, че да гарантира обезвреждане на неминуемия остатък без риск за човешкото здраве и околната среда.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5944 Последна промяна: 14:20:55, 15 Ноября 2012