12 милиона евро за иновации в зелената индустрия у нас в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014

Четвъртък, 13 Декември 2012
Публикувано от: Стефан Минчев

На 14 декември 2012 г. от 10.00 ч. в голямата зала на Областна Администрация - Бургас ще бъде представена програмата "Иновации в зелената индустрия". Това е една от програмните области в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периодa 2009 - 2014 г. Основните цели на Норвежкия финансов механизъм са намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство (EИП) и укрепване на двустранните отношения между Норвегия и страните-бенефициенти.

Програмата "Иновации в зелената индустрия" в България има за цел да увеличи

конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на "зелени"

иновации, практики и технологии. Допустими дейности са:

1) инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност;

2) изграждане на капацитет в частния сектор по въпросите на околната среда;

3) дистанционно наблюдение на околната среда.

Изграденото партньорство между частни компании от Норвегия и България е задължително условие, с цел засилване на сътрудничеството и обмяна на опит между български и норвежки институции и бизнес общности.

Държавната агенция "Иновация Норвегия" (Innovation Norway) администрира

Програмата, като получава и оценява получените проектни предложения, подписва

споразуменията за сключване на грантове, наблюдава проектите и докладва за тяхното

изпълнение. Програмата се изпълнява в сътрудничество с Националното координационно

звено за управление на Норвежкия финансов механизъм, дирекция "Мониторинг на

средствата от ЕС" към Министерски съвет, както и с отрасловите министерства.

 

Повече информация за Норвежкия финансов механизъм потърсете тук:

www.eeagrants.org

 

Повече информация за програмата "Иновации в зелената индустрия":

www.norwaygrants-greeninnovation.no  

 

 

Лице за контакти:

Галина Василева, "Иновация Норвегия"

Е-поща: [email protected]

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4603 Последна промяна: 11:54:48, 13 Декабря 2012