Провеждане на редовно заседание на Местен обществен комитет по СПИН за 2013 год.

Четвъртък, 18 Април 2013
Публикувано от: Мария Даскалова
Провеждане на редовно заседание на Местен обществен комитет по СПИН за 2013 год.

Във връзка с продължаване изпълнението на Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и работата на Местен обществен комитет по СПИН /МОК/ на 19.04.2013 год. /петък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас  ще се проведе редовно заседание на МОК за 2013 год. при следния дневен ред:

 1. Кратко представяне членовете на МОК.

 2. Приемане актуализирания Правилник за организацията и дейността на МОК.

 3. Приемане План за работа на МОК през 2013 год.

 4. Разни

             Местен обществен комитет /МОК/ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“  и  сексуално предавани инфекции /СПИ / е експертен орган, който оказва методическа, консултативна и поддържаща роля при изпълнение на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“  в Община Бургас.

            Има за цел да изгради капацитета на местната власт при разработване и изпълнение на общинските стратегии за превенция на ХИВ/СПИ; да координира дейностите по прилагането на Общинската стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве - Община Бургас, 2012-2017 год. в съответствие с основните функции, заложени в нея.

            Разработва основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция на ХИВ/СПИН, сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1312 Последна промяна: 15:42:21, 18 Апреля 2013