Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения,

Публикувано на: Понеделник, 3 Ноември 2008, 09:42
Валидно до: Понеделник, 15 Декември 2008, 11:00

ОБЩИНА БУРГАС

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за
Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения, поливни системи, питейни фонтанки и др. на територията на Община Бургас, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, поливни системи, питейни фонтанки и др., денонощна охрана на озеленените площи".

Бургас, 2008 г

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8784 Последна промяна: 09:47:09, 24 Апреля 2013