Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четверг, 18 Сентября 2008
Валидно до: Суббота, 18 Октября 2008

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС.

Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева на 18.09.2008 г. е издала заповеди за принудителното им преместване на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването им на Интернет страницата на Община Бургас.

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7275 Последна промяна: 17:22:07, 18 Сентября 2008