Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 30 Сентября 2008
Валидно до: Понедельник, 13 Октября 2008

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. „В. Левски” N 86 показват, че същото е собственост на Радостин Митев Тончев, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с „Славейков” бл.13 вх.4 ет.5

Във връзка с чл. 37б, ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас се обявява издадената от Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева Заповед N 2413/15.09.2008 г. за принудителното преместване на гореописаното ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й на Интернет страницата на Община Бургас.

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7280 Последна промяна: 09:32:26, 30 Сентября 2008