Заповед 2771/15.10.08 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Среда, 15 Октября 2008
Валидно до: Среда, 22 Октября 2008

ОБЩИНА БУРГАС
2771/15.10.08 г.

ЗАПОВЕД


На основание чп.44 ал.1 т 13 от ЗМСМА, Заповед № 2389/17.12.2007г на Кмета на Община Бургас и във връзка с открита процедура съгласно договор от 07.10.2008г. изработване на нов Общ устройствен план на град Бургас и чл.124 ал.З и 134 ал.1.2 и 3УТ

ЗАПОВЯДВАМ

Считано от 08.10.2008г. забранявам издаване на мотивирани предписания за
- допускане изготвяне на ПУП - ПРЗ с цел промяна предназначението както следва: Бургас, Меден Рудник, Горно Езерово, Долно Езерово, Сарафово, Крайморие;
- допускане изменение на действащ ПУП за територията на гр.Бургас, свързани с промяна на устройствената зона.

Заповедта не се отнася за обекти от важно значение за Община Бургас, изпълнението на които е обвързано с други фактори и обстоятелства. Контрола по спазването на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „УТ" и Началник отдел „УТКР" на Община Бургас.
Заповедта да се връчи на заинтересованите за сведение и изпълнение и да се доведе до знанието на населението на град Бургас.

ИНЖ. КОСТАДИН МАРКОВ
Заместник кмет

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6377 Последна промяна: 14:53:19, 15 Октября 2008