Инвестиционно предложение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Декабря 2008
Валидно до: Вторник, 16 Декабря 2008

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

Проект "Опазване и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона "Бакърлъка" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"

Процедура: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България"

Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/3.0/01/05

Материалите за инвестиционното намерение /предложението за съвместен проект, по който партньор от българска страна е Община Бургас/ са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Евроинтеграция", ул. "Александровска" N 26, ет.3.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5422 Последна промяна: 17:58:53, 16 Декабря 2008