Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Среда, 14 Января 2009
Валидно до: Среда, 14 Января 2009

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "Оборище” върху тротоара пред N 80, показват, че същото е собственост на "Петровина-Д” ЕООД, представлявано от Атанас Иванов Марков, с обявена регистрация гр. Бургас к-с "Зорница” бл.47 вх.Д ет.2.

Във връзка с чл. 37б, ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас се обявява издадената от Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева Заповед N 3322/02.12.2008 г. за принудителното преместване на гореописаното ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й на Интернет страницата на Община Бургас.

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4778 Последна промяна: 09:23:30, 14 Января 2009