Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Среда, 14 Января 2009
Валидно до: Среда, 14 Января 2009

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, на паркинга пред бл.40 в к-с "Славейков” показват, че същото е собственост на Йосиф Гичев Марков, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с "Славейков” бл.40 вх.1 ет.5.

Във връзка с чл. 37б, ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас се обявява издадената от Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева Заповед N 3183/24.11.2008 г. за принудителното преместване на гореописаното ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й на Интернет страницата на Община Бургас.

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5052 Последна промяна: 09:25:20, 14 Января 2009