Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четверг, 26 Февраля 2009
Валидно до: Четверг, 26 Февраля 2009

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, че с писмо № 70-0-41/20.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент със застроена площ от 65.61 кв. м, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.41, вх.3, ет.5, ап.десен на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост и                   чл. 2, т. 6 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, поради отпадане на условията за настаняване в общинско жилище.

            В 2-дневен срок Йордан Николов Йорданов може да получи  писмото в                     ОП "Общински имоти" при Община Бургас - ул. "Шейново" № 24, където и да представи писмени доказателства, становище, възражения, искания и др.

 

 

ИНЖ. МИЛКА ДИНЕВА

Директор на ОП "Общински имоти"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5020 Последна промяна: 13:47:46, 26 Февраля 2009