Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Март 2009, 09:51
Валидно до: Петък, 20 Март 2009, 09:51

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стефан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, че е издадена Заповед № 538/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение със Стефан Николов Иванов за общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, ап.десен със застроена площ 34.04 кв. м, поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от три месеца и отпадане на условията за настаняване в общинско жилище. 

Съгласно чл. 277, ал. 1 от АПК, Стефан Николов Иванов следва да изпълни посочената заповед доброволно, като освободи и предаде общинското жилище в срок до 01.04.2009г.

При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, на 02.04.2009г. от 9.00 часа ще се осъществи принудителното изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед № 538/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас и Писмо № 209-3/06.03.2009г. на Директора на ОП "Общински имоти" може да бъде получен от заинтересованото лице в ОП "Общински имоти" - кантора "Меден рудник" бл.36. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5091 Последна промяна: 09:51:51, 20 Марта 2009