Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за ДЯ, ДСП и ДМК на територията на Община Бургас

Публикувано на: Петък, 3 Април 2009, 09:27
Валидно до: Вторник, 19 Май 2009, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и риба, месни и рибни продукти; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Плодови и зеленчукови консерви; 5. Други хранителни продукти; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Хигиенни, санитарни материали и консумативи; 8. Дезинфекционни препарати" /Приложение № 1/.

2009 г.

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8794 Последна промяна: 09:27:22, 03 Апреля 2009