Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 14 Май 2009, 16:42
Валидно до: Понеделник, 18 Май 2009, 14:30

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и месни произведения. 2. Мляко и млечни продукти. 3. Плодове и зеленчуци. 4. Плодови и зеленчукови консерви. 5. Други хранителни продукти. 6. Хляб и хлебни изделия. 7. Хигиенни и дезинфекционни препарати. 8. Санитарни и хигиенни консумативи" (Приложение № 1)", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.05.2009 г. (понеделник), от 14,30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 2, стая № 210.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА
Зам.- кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6083 Последна промяна: 16:42:17, 14 Мая 2009