Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас".

Публикувано на: Понеделник, 25 Май 2009, 09:21
Валидно до: Петък, 19 Юни 2009, 16:00


ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас".

Проект "Подобряване на културната инфраструктура на Община Бургас"
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 161РО001/1.1-01/2007/045
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/1.1-01/2007
Оперативна програма "Регионално развитие"

2009 г.

 

 

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7523 Последна промяна: 09:21:58, 25 Мая 2009