Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС"

Публикувано на: Вторник, 2 Юни 2009, 11:23
Валидно до: Петък, 5 Юни 2009, 09:30

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС".


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 05.06.2009 г. (петък) от 09,30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александров ска" № 26, ет. 2, стая № 210.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6870 Последна промяна: 11:23:06, 02 Июня 2009