Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: : „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от Община Бургас, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативни програми “Региона

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 3 Юни 2009, 09:14
Валидно до: Четвъртък, 4 Юни 2009, 15:00

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от Община Бургас, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативни програми "Регионално развитие", "Конкурентноспособност", "Околна среда", "Транспорт", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет", "Техническа помощ", "Оперативна програма за развитие на сектор рибарство", "Програма за развитие на селските райони 2007-2013", съфинансирани от Европейския съюз за периода 2009-2011 г.", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 04.06.2009 г. (четвъртък), от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Конт Андрованти" № 1-3, етаж 3, стая № 29.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6483 Последна промяна: 09:14:32, 03 Июня 2009