Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 13 Юли 2009, 17:03
Валидно до: Понеделник, 3 Август 2009, 16:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на ОС на ИП"

2009 г.

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7223 Последна промяна: 17:03:22, 13 Июля 2009