"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ „Елин Пелин”; ПГ САГ „Кольо Фичето”; ПГЕЕ ”Константин Фотинов” и СОУ „Иван Вазов”; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; Ц

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 21 Юли 2009, 12:45
Валидно до: Понеделник, 10 Август 2009, 16:00


"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти:
ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен"

По проект: ,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас"

Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1-01/2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по Оперативна програма "Регионално развитие - 2007 - 2013".

 

 

Файлове:


Дата: 30.11.-0001 / 00:00


Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7169 Последна промяна: 12:45:22, 21 Июля 2009