Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка за извършване на строителен надзор на обекти.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 13 Август 2009, 10:17
Валидно до: Петък, 14 Август 2009, 09:00

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" - № 93-00-1109/2009 по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас" BG161PO001/1.1-01/2007, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процударта ще бъдат отворени и оповестени на 14.08.2009 год /петък/, 09,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. «Конт Андрованти» 1 - 3, етаж 3.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6034 Последна промяна: 10:17:18, 13 Августа 2009