Съобщение до Милан Илчев Ангелов за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 масив 27, местността „До село" землище с.Драганово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 17 Февруари 2010, 13:06
Валидно до: Сряда, 17 Март 2010, 13:06

Техническа служба
с.Рудник
Община Бургас

До
Милан Илчев Ангелов
ул.Ленин бл.20
гр.София

Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 масив 27, местността "До село" землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 броя УПИ отредени за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя.
Същият е изложен в техническа служба с.Рудник,Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка телефон 05518/23-70
На основание чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ можете да подадете писмени искания и възражения в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение.
Връчил:
Гл.спец.АС/Иванка Костова/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3942 Последна промяна: 13:06:22, 17 Февраля 2010