Съобщение до Димитър Арнаудов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 10 Март 2010, 17:12
Валидно до: Събота, 10 Април 2010, 17:12

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО
94-Д-631/10.03.2010г. Димитър Костадинов Арнаудов
Гр.Бургас, ул."П.Каравелов" №32
/мас.124/им.8/

 


Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.
Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа. тел. за справки: 86 09 19.
На основание чл.128 ал.3 и 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 30-дневен срок от връчването на настоящето съобщение.


Връчил:
Гл. специалист "АС":
Ст. Чепанова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3804 Последна промяна: 17:12:47, 10 Марта 2010