Съобщение за изработени планове на новообразувани имоти

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Пятница, 19 Марта 2010
Валидно до: Понедельник, 19 Апреля 2010

Община Бургас, на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени планове на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за селищно образувание "Сухото дере" и местност "Пирамидата"  в землището на село Изворище, община Бургас, които са изложени в техническата служба в гр.Българово. На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до кмета на Община Бургас в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в "Държавен вестник".

Съобщението е обнародвано в бр. 22 от 19.03.2010 г.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3341 Последна промяна: 14:17:16, 19 Марта 2010