Съобщение за обнародвани в Държавен вестник проекти

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Пятница, 19 Марта 2010
Валидно до: Понедельник, 19 Апреля 2010

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 22 от 19.03.2010 г., са обнародвани следните съобщения за изработени проекти :

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за ЧИ ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, кв.121 по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, касаещ свързване на два тупика и провеждане на нова улица с предвиден крайуличен паркинг, който е изложен за разглеждане в ст. 2 на ТД "Възраждане". На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".       

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП - ПУР за обслужваща улица с габарит 9.00 м. от о.т.1 до о.т.12, за осигуряване достъп до имот пл.№7 в масив 27, местност "До село", землище с.Драганово, който е изложен за разглеждане в кметството в с.Рудник. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".       

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП - ПУР за обслужваща улица с габарит 9.00 м. от о.т.1 до о.т.13, за осигуряване достъп до имот пл.№61 в с.о."Бадемите" - землище с.Рудник, който е изложен за разглеждане в кметството в с.Рудник. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник". 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3732 Последна промяна: 14:23:30, 19 Марта 2010