Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: До

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 31 Августа 2010
Валидно до: Четверг, 02 Сентября 2010

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлювас четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално – охранителна техника , пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център "Морско казино” и Сцена на открито "Охлюва”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка и монтаж на техника за озвучаване и сценично осветление за обекти: Младежки културен център, Културен център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлюва”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка и монтаж на видео и презентационна техника за обекти: Младежки културен център и Културен център "Морско Казино”, компютърни и комуникационни системи за Културен център "Морско Казино”, по проект: "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас, че ценовите оферти на допуснатите участници, ще бъдат отворени и оповестени на 02.09.2010 г. (четвъртък), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, ет. 1, Заседателна зала.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4025 Последна промяна: 10:45:58, 31 Августа 2010