"УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ", 06. 06. 2011 г.

Петък, 17 Юни 2011
Публикувано от: Камер Ахмедов

 

 

 

През месец юни 2011 г. в гр. Бургас се проведе кампанията "Зелени дни в Бургас", чиято цел бе да се повиши информираността на обществеността в областта на околната среда и представят възможностите за устойчиво използване на природните ресурси и енергия.
Част от кампанията "Зелени дни в Бургас" бе конференция на тема "Устойчиво енергийно развитие на Общините в България", която се проведе на 06 юни 2011 г. в Културен Център "Морско казино" - Бургас.
Целта на конференцията бе да сподели опита на различни български общини в процеса на разработване и изпълнение на политики и планове за устойчиво енергийно развитие и планиране.
Наред с опита на Общини от България в областта на енергийно развитие, местни политики и реализирани практики и проекти, допринасящи за превръщането на Общините в устойчиви енергийни общности, бе представен и проект на "Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 - 2020", които ще бъде инструмент за постигане на европейските цели 20/20/20, залегнали в подписаното от Кмета на Община Бургас Споразумение на кметовете.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2010 - 2020:

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2542 Последна промяна: 13:44:18, 23 Мая 2017