Правилник за съфинансиране на проекти на НПО

Отпуснати средства за съфинансиране на неправителствени организации

Отпуснати средства за съфинансиране през 2010 г.

Организация: "БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА"

Проект: "SENIORS ON- LINE- E- inclusion of Senior Citizens in Burgas, Bulgaria" (Обучение на възрастни хора на интернет и компютърни умения)

Финансираща организация: Българо-американско общество в САЩ

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 223, 00 лв.

Отпуснати средства за съфинансиране през 2012 г.

1. Организация: Сдружение "ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ"

Проект: "С рак във време на криза"
http://bg-patients.info/

Финансираща организация: Институт "Отворено общество", програма "Европейски политики и гражданско участие", конкурс "Повече плурализъм във време на криза"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 057,00 лв.

2. Органиация: Фондация "Астика"

Проект: "МИКЦ- Астика Бургас"

Финансираща организация: Национална програма за младежта 2011- 2015 г., подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно- консултантски центрове (МИКЦ), на Министерство на образованието, младежта и науката

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 3 560, 00 лв. (Изплатени 1 780 лв. - 1во плащане)

3. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Френдли Хаус"

Финансираща организация: Фондация "Отворено общество"- София и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, програма "Овластяване на безвластните по време на криза- фаза 2"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 250, 00 лв.

4. Организация: Фондация "Областен ромски съюз"

Проект: "FLORIKA - Знаяти за ромските жени за по- добър жовит"

Финансираща организация: Институт "Отворено общество", програма "Romani Women's Empowerment Grants Initiative"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.

5. Организация: Асоциация "Деметра"

Проект: "Второ национално турне "Родени без любов""

Финансираща организация: Фонд "Социална закрила"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 800,00 лв.

6. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Защитници на блатното кокиче"

Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 500,00 лв.