ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИЯТА

Размер на шрифта: A A A Назад

4. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 4“

5. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 5“

6. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 2“

7. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

11. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“

21. „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с физически и множество увреждания и техните семейства“

25. „Приеми ме 2015“

27. Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик