Приключили проекти и програми

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0229-C001 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД“

И Н Ф О Р М А Ц И Я по  Проект №  BG05M9OP001-2.002-0229-C001 "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход"   УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви, че на 8 февруари 2016 г. стартира приема на заявления  за предоставяне на интегрирани почасови услуги  за социално включване в общността или…

Прочетете повече