Проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

Четвъртък, 11 Март 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
1.jpg

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1649 Последна промяна: 13:39:49, 09 Февраля 2024